top of page

L'Associació cultural d'Amics del Museu d'Empúries: Untikesken

   Aquesta Associació neix com a institució cultural per apropar el patrimoni cultural al públic en general, a través d'incrementar l'interès de la gent pel nostre patrimoni arqueològic, així com pel Museu Arqueològic d'Empúries. La idea parteix de la voluntat de que l'Associació s'orienti des de l'òptica i el punt de vista dels autòctons, dels habitants del territori, nosaltres com a descendents dels pobles ibers; des de llavors, en l'època clàssica, però també en els moments actuals. Potser una anada al passat ens ajudi a comprendre millor el present i ens faci de guia al nostre futur.

amics museu empúries untikesken

Associació Cultural d'Amics del Museu d'Empúries - Untikesken

MAC Empúries

17130 L'Escala 


untikesken@gmail.com

bottom of page