top of page

                                         Diumenge, 14 de desembre del 2014

 

 

 

 

 

L’Associació Cultural Untikesken s’inaugura amb una conferència de luxe

 

    Centre Esportiu i Recreatiu (C.E.R.), diumenge 14 de desembre del 2014

 

   El passat diumenge 14 de desembre va tenir lloc la que va esdevenir primera actuació d’Untikesken com a l’Associació d’Amics del Museu d’Empúries. Amb una convidada de renom, es va fer un repàs de la història més antiga de la ciutat d’Emporion, passejant entre els primers contactes foranis amb els autòctons ibers i acabant amb la imposició romana.

   Tot i que alguns trobin costós pronunciar Untikesken, no ho deuria de ser tant en l’Emporion del segle II a.C. Aquest nom feia referència a la moneda ibèrica encunyada sota la llegenda UNTiKeSKeN.

   Així que, proveits d’una posada en marxa davant la societat, l’Associació es va presentar al públic de la biblioteca del C.E.R. a través d’un dels seus co – directors, el Sr. Josep Maria Guinart Solà. Es van exposar els objectius de l’Associació i es va donar pas a la ponent convidada, la Dra. Marta Campo i Díaz, especialista en Numismàtica, actual presidenta de la SIAEN (Sociedad Iberoamericana de Estudios Numismáticos) i anterior directora del Gabinet Numismàtic de Catalunya – MNAC. La seva xerrada va pivotar entorn el pas del temps en l’antiga Emporion i com aquest va afectar al taller d’encunyació o ceca existent a la ciutat.

   La Dra. Campo va deixar constància de que aquesta ceca grega d’Emporion és la més antiga de la Península Ibèrica ja que les seves primeres acunyacions daten dels últims anys del segle VI a.C. Aquest taller emporità va estar més de cinc segles en actiu encunyant moneda, mentre altres ubicats a Ibèria van ser posteriors en el temps i no tant longeus. En un primer moment, emetria monedes de petit format, semblants a les petites monedes arcaiques d’altres ciutats gregues, estampades amb símbols indicatius de la seva ciutat d’origen, per després elaborar les dracmes emporitanes. Amb el creixent intercanvi comercial i el pagament als mercenaris ibèrics que s’allistaven als exèrcits grecs o cartaginesos, aviat els ibers es van familiaritzar amb l’ús de la moneda, contribuint així a l’encunyació de moneda amb inscripcions ibèriques. Les sèries de monedes ibèriques de bronze d’Untikesken presentaven a Palas amb el casc corinti a l’anvers i el pegàs en el revers. Fins que en l’era romana, i ja convertida la ciutat en Emporiae, la moneda de bronze va passar a encunyar-se amb la llegenda llatina EMPORIT(anorum).

 

   Al finalitzar la xerrada, es va tenir la sensació d’una feina ben feta. L’acurada intervenció de la Dra. Campo va obrir la curiositat del públic present, donant peu a un seguit de preguntes que amb elegància varen contestar la ponent convidada i la directora del Museu Arqueològic d’Empúries, la Sra. Marta Santos Retolaza. Finalment, es va donar pas al pica pica organitzat per l’Associació i amb una bona copa de cava es va brindar per Untikesken.

 

 

A l'esquerra, un dels co-presidents de l'Associació, Rafel Bruguera, i a la dreta, el segon co-director, en Josep Maria Guinart, la Mari Dubé, la Marta Campo, la Marta Santos en representació del MAC - Empúries, i la Susagna Romero

La conferenciant, la Dra. Marta Campo, en diferents moments de la seva conferència "La moneda a Empúries:  Ἐμπόριον, Untikesken, Emporia"

bottom of page